ข่าวกิจกรรมจากจาก สพป.นภ.1
การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื่้นที่การศึกษา ฝึกปฏิบัติการเรียนรู้ในสภาพจริง โดย: กลุ่มอำนวยการ [08 กันยายน 2563] เปิดอ่าน 290 ครั้ง
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 เป็นสำนักงานต้นแบบในการการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื่้นที่การศึกษา ฝึกปฏิบัติการเรียนรู้ในสภาพจริง
นายบุญธรรม บรรเทาพิษ รอง ผอ.สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 เป็นตัวแทนกล่าวต้อนรับ คณะกรรมการประเมิน(Evalaution Team)ในการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติหน้าที่ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึ โดย: กลุ่มอำนวยการ [24 สิงหาคม 2563] เปิดอ่าน 204 ครั้ง
นายบุญธรรม บรรเทาพิษ รอง ผอ.สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 เป็นตัวแทนกล่าวต้อนรับ คณะกรรมการประเมิน(Evalaution Team)ในการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติหน้าที่ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ครั้งที่ 1 ในระยะ 6 เดือน
นายเกิดมี สอนเมือง ผอ.สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 ร่วมเป็นคณะกรรมการประเมิน(Evalaution Team)ในการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติหน้าที่ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ครั้งที่ 1 ในระย โดย: กลุ่มอำนวยการ [24 สิงหาคม 2563] เปิดอ่าน 328 ครั้ง
นายเกิดมี สอนเมือง ผอ.สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 ร่วมเป็นคณะกรรมการประเมิน(Evalaution Team)ในการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติหน้าที่ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ครั้งที่ 1 ในระยะ 6 เดือน
นายรุ่งอรุณ ป้องกัน รอง ผอ.สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 ร่วมประชุมคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2563 โ โดย: กลุ่มอำนวยการ [24 สิงหาคม 2563] เปิดอ่าน 250 ครั้ง
นายเกิดมี สอนเมือง ผอ.สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 มอบหมายให้นายรุ่งอรุณ ป้องกัน รอง ผอ.สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 ร่วมประชุมคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2563
เปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปี 2563 ณ ห้องประชุมนเรศวร สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 โดย: กลุ่มอำนวยการ [24 สิงหาคม 2563] เปิดอ่าน 226 ครั้ง
นายเกิดมี สอนเมือง ผอ.สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปี 2563 ณ ห้องประชุมนเรศวร สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
หน้าสุดท้าย >>
แสดงข่าวที่ 1 ถึง 5 จากทั้งหมด 1686 รายการ