ข่าวกิจกรรมจากจาก สพป.นภ.1
พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1 เพื่อยกระดับมาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ ก.ค.ศ. กำหนด (ว PA) โดย: กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา [21 ธันวาคม 2564] เปิดอ่าน 75 ครั้ง
พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1 เพื่อยกระดับมาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ ก.ค.ศ. กำหนด (ว PA)
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (การย้ายกรณีปกติ) ประจำปี พ.ศ. 2565 โดย: สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 [21 ธันวาคม 2564] เปิดอ่าน 227 ครั้ง
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (การย้ายกรณีปกติ) ประจำปี พ.ศ. 2565 ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1 รอบยื่นคำร้องขอย้าย 7 - 27 มกราคม 2565
ประกาศรายชื่อผลงาน ข้อเสนอแนวคิด เพื่อประเมินให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค (2) โดย: สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 [21 ตุลาคม 2564] เปิดอ่าน 72 ครั้ง
การประกาศรายชื่อผลงาน ข้อเสนอแนวคิด เพื่อประเมินให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค (2) ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ
การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื่้นที่การศึกษา ฝึกปฏิบัติการเรียนรู้ในสภาพจริง โดย: กลุ่มอำนวยการ [08 กันยายน 2563] เปิดอ่าน 430 ครั้ง
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 เป็นสำนักงานต้นแบบในการการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื่้นที่การศึกษา ฝึกปฏิบัติการเรียนรู้ในสภาพจริง
นายบุญธรรม บรรเทาพิษ รอง ผอ.สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 เป็นตัวแทนกล่าวต้อนรับ คณะกรรมการประเมิน(Evalaution Team)ในการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติหน้าที่ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึ โดย: กลุ่มอำนวยการ [24 สิงหาคม 2563] เปิดอ่าน 279 ครั้ง
นายบุญธรรม บรรเทาพิษ รอง ผอ.สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 เป็นตัวแทนกล่าวต้อนรับ คณะกรรมการประเมิน(Evalaution Team)ในการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติหน้าที่ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ครั้งที่ 1 ในระยะ 6 เดือน
หน้าสุดท้าย >>
แสดงข่าวที่ 1 ถึง 5 จากทั้งหมด 1689 รายการ