ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สพป.นภ.1
ประกาศรายชื่อผลงาน ข้อเสนอแนวคิด วิธิการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงผลงานให้มีประสิทธิภาพขึ้น โดย: สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 [21 กันยายน 2564] เปิดอ่าน 5 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้มิสืทธิ์เข้ารับการคัดเลือบุคคลเพื่อแต่งตั้งและเลื่อนระดับจากระดับชำนาญการเป็นระดับชำนาญการพิเศษ โดย: สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 [21 กันยายน 2564] เปิดอ่าน 6 ครั้ง
งบทดลองประจำเดือน สิงหาคม 2564 เผยแพร่สู่สาธารณะ โดย: กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ [08 กันยายน 2564] เปิดอ่าน 84 ครั้ง
ประกาศรับสมัครบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค (2) เพื่อเลื่อนระดับจากระดับชำนาญการ เป็นระดับชำนาญการพิเศษ โดย: สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 [06 กันยายน 2564] เปิดอ่าน 24 ครั้ง
งบทดลอง ประจำเดือน กรกฎาคม 2564 เผยแพร่สู่สาธารณะ โดย: กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ [11 สิงหาคม 2564] เปิดอ่าน 74 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการเรียนรู้และห้องนิเทศออนไลน์ โดย: กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ [29 กรกฎาคม 2564] เปิดอ่าน 70 ครั้ง
เผยแพร่การจัดชื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดย: กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ [22 กรกฎาคม 2564] เปิดอ่าน 27 ครั้ง
รายงานงบทดลองจากระบบ GFMIS ประจำเดือน มิถุนายน 2564 โดย: กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ [09 กรกฎาคม 2564] เปิดอ่าน 77 ครั้ง
รายงานงบทดลองจากระบบ GFMIS ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 โดย: กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ [09 กรกฎาคม 2564] เปิดอ่าน 90 ครั้ง
ขอเชิญร่วมประชาพิจารณ์ ร่างราคากลางและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดย: กลุ่มนโยบายและแผน [30 มิถุนายน 2564] เปิดอ่าน 25 ครั้ง

หน้าสุดท้าย >>
แสดงข่าวที่ 1 ถึง 10 จากทั้งหมด 1631 รายการ