ขอเชิญร่วมประชาพิจารณ์ ร่างราคากลางและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต ๑ เรื่อง ขอเชิญร่วมประชาพิจารณ์ ร่างราคากลางและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต ๑
เรื่อง ขอเชิญร่วมประชาพิจารณ์ ร่างราคากลางและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

  ไฟล์ประกอบ
เอกสารแนบ
   ส่งข่าวโดย : กลุ่มนโยบายและแผน   เมื่อวันที่ : 30 มิถุนายน 2564 เปิดอ่าน: 24 ครั้ง ปิดหน้าต่าง
ไอพี:: 1.20.159.90   
Comments with Facebook
5 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน
ประกาศรายชื่อผลงาน ข้อเสนอแนวคิด วิธิการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงผลงานให้มีประสิทธิภาพขึ้น [21 กันยายน 2564] [อ่าน 5 ครั้ง]
ประกาศรายชื่อผู้มิสืทธิ์เข้ารับการคัดเลือบุคคลเพื่อแต่งตั้งและเลื่อนระดับจากระดับชำนาญการเป็นระดับชำนาญการพิเศษ [21 กันยายน 2564] [อ่าน 6 ครั้ง]
งบทดลองประจำเดือน สิงหาคม 2564 เผยแพร่สู่สาธารณะ [08 กันยายน 2564] [อ่าน 84 ครั้ง]
ประกาศรับสมัครบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค (2) เพื่อเลื่อนระดับจากระดับชำนาญการ เป็นระดับชำนาญการพิเศษ [06 กันยายน 2564] [อ่าน 24 ครั้ง]
งบทดลอง ประจำเดือน กรกฎาคม 2564 เผยแพร่สู่สาธารณะ [11 สิงหาคม 2564] [อ่าน 74 ครั้ง]

ปิดหน้าต่าง


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1
@Power by sumphan214@hotmail.com,sumphan@nongkhai2.moe.go.th